Heup

Bij (oudere) honden met een chronische heupaandoening is het door het sterk verdikte gewrichtskapsel niet eenvoudig om het heupgewricht artroscopisch te benaderen. 
Indien men echter de gezondheidstoestand van de heup van een jonge hond wil evalueren, kan dit relatief eenvoudig uitgevoerd worden.