TELERADIOLOGIE

Wat is teleradiologie?

Het op afstand interpreteren en protocolleren van RX-, CT- en MRI-onderzoeken van zowel kleine als grote huisdieren.

Wie interpreteert de beelden?

In onze kliniek staan meerdere Europees specialisten in de medische beeldvorming (Diplomates of the European College of Veterinary Diagnostic Imaging) in voor de interpretatie van uw beelden. Hierdoor is een hoge kwaliteit van beoordeling gegarandeerd.

Hoe zal dit te werk gaan?

U registreert zich op onze teleradiologiewebsite.

Hierdoor krijgt u toegang tot uw profiel waarna u de beelden kan verzenden. Voor het doorsturen van CT- en MRI-onderzoeken en RX- beelden van dierenartsen die beschikken over een digitaal radiografie toestel gebeurt dit in DICOM formaat. Voor dierenartsen met een analoog systeem is het mogelijk om hun beelden te fotograferen of in te scannen onder hoge kwaliteit. Deze beelden dienen dan onder JPEG of TIFF formaat verzonden te worden (niet gecomprimeerd). Afhankelijk van de kwaliteit kunnen wij de beelden dan interpreteren.

Wanneer ontvangt u het verslag?

Beelden worden zo snel mogelijk geïnterpreteerd waarna u een verslag ontvangt via mail.